7 tỉnh thành tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức 2 con số

02-01-2024, 17:07

Năm qua, 7 tỉnh thành tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức 2 con số, trong đó dẫn đầu là Bắc Giang đạt 13,45%, tiếp đến lần lượt là Hậu Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên....

Xem thêm