9 vụ án trọng điểm sẽ xét xử trong năm 2022

27-08-2022, 12:47

Mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo, trong đó có kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo, là khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo

Đừng Bỏ Lỡ

Pháp luật

Vụ án

Xem thêm