"AI" được chọn là từ khóa của năm 2023

01-11-2023, 18:05

Ngày 31/10, nhà xuất bản từ điển Collins của Anh cho biết đã chọn “AI” - chữ viết tắt của cụm từ "trí tuệ nhân tạo" - là từ khóa của năm 2023, với lý do thuật ngữ công nghệ này đã gia tăng mức độ phủ sóng nhanh chóng và trở thành chủ đề thảo luận chủ đạo của năm nay.

Xem thêm