AI giúp phát hiện động vật xâm lấn

04-04-2024, 21:29

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống, khi các nhà khoa học Anh mới đây đã áp dụng công nghệ này vào việc phát hiện và theo dõi nguy cơ xâm lấn của ong bắp cày – loài côn trùng có khả năng tiêu diệt quần thể ong bản địa cũng như đe dọa nền nông nghiệp địa phương.

Xem thêm