AI là chìa khóa chống biến đổi khí hậu

25-03-2024, 20:17

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ thiết yếu giúp các doanh nghiệp giảm lượng khí thải carbon. Nhận định trên được Giám đốc điều hành (CEO) của Apple, ông Tim Cook đưa ra ngày 25/3 bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2024.

Xem thêm