AIA Việt Nam nâng cao chất lượng tư vấn viên bảo hiểm

21-11-2023, 20:02

Ngày 21/11, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) vừa chính thức ra mắt mô hình kinh doanh mới mang tên ALPHA, tiếp tục đưa các yếu tố mới vào mô hình kinh doanh sáng tạo của mình nhằm nâng cao chất lượng và phong cách đội ngũ tư vấn với mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

Xem thêm