Album phiên bản thu âm lại của Taylor Swift ra mắt ấn tượng

08-11-2023, 11:44

Album "1989 (Taylor's Version)" đã bán được 1,653 triệu bản, trở thành album ra mắt lớn nhất trong sự nghiệp liên tục tạo những kỷ lục mới của "công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift.

Xem thêm