Ám ảnh hệ luỵ, người dân Nghệ An phản đối kế hoạch khai thác vàng

28-05-2024, 17:40

Sau gần 10 năm, nỗi ám ảnh về những hệ luỵ từ việc khai thác vàng của người dân ở Nghệ An lại quay trở lại - khi đơn vị được cấp phép khai thác tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch khai thác hơn 1.300 tấn quặng vàng trong thời gian tới. Toàn bộ người dân được lấy ý kiến đều không đồng ý. Ai cũng đang thấp thóp chờ đợi quyết định từ cấp trên.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Xem thêm