An Giang khuyến khích tuổi trẻ khởi nghiệp, sáng tạo

28-03-2024, 21:47

Nhân tháng Thanh niên, sáng ngày 28/3, lãnh đạo tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để lắng nghe tâm tư và bàn các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

S Việt Nam

An Giang

Xã hội

Xem thêm