Ấn tượng đoàn tàu 'Kết nối di sản Miền Trung'

14-04-2024, 20:48

Không còn một phương tiện vận tải công cộng thuần túy, ngày càng có nhiều người chọn tàu hỏa như một hình thức trải nghiệm trên hành trình du lịch của mình khi cơ sở vật chất và dịch vụ trên tàu ngày càng được cải thiện. Trong đó, Đoàn tàu “Kết nối di sản Miền Trung” giữa Đà Nẵng và Huế là một trong những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch mới mẻ đang thể hiện sức hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Thừa Thiên Huế

Du lịch

Xem thêm