Anh đề xuất kế hoạch giải quyết khủng hoảng nhân lực ngành y tế

30-06-2023, 16:46

Anh đã đề ra một kế hoạch mới để bổ sung nhân lực cho Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của nước này. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nhân sự ngành y tế của Anh.

Xem thêm