Anh thúc đẩy chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

29-11-2022, 21:17

Chính phủ Anh sẽ “làm mới” quan hệ với châu Âu trong khi “làm sâu sắc hơn” quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là một nội dung trong bài phát biểu hôm 28/11 về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Anh Rishi Sunak kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 vừa qua.

Xem thêm