Bà K.Georgieva tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc IMF

13-04-2024, 18:20

Ngày 12/4, ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bỏ phiếu bầu bà Kristalina Georgieva làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, nhấn mạnh bà đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xem thêm