Bà Rịa - Vũng Tàu: Mô hình “Nói không với ma túy” ở xã An Nhứt

10-03-2024, 08:03

Mô hình “Nói không với tệ nạn ma túy” sau 1 năm triển khai tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi tệ nạn ma túy được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Mới đây, mô hình này được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc thuộc Bộ Công an biểu dương, đồng thời đề nghị nhân rộng trên toàn quốc. Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, tức Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo các xã tham khảo để triển khai phù hợp với đặc thù địa phương.

S Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm