Bàn giao 96% mặt bằng cho Dự án cầu Rạch Miễu 2

10-07-2024, 13:29

Đến đầu tháng 7/2024, tại khu vực dự án cầu Rạch Miễu 2, tỉnh Tiền Giang, đã có 987 hộ dân, chiếm hơn 98%, đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, 984 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, chiếm gần 96% tổng diện tích phải bàn giao.

S Việt Nam

Tiền Giang

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm