Bảo đảm an ninh toàn diện vì Cộng đồng ASEAN

23-04-2024, 18:02

Ngày 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, Phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề "Bảo đảm an ninh toàn diện về Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm"đã được tổ chức nhằm đề xuất những hướng đi giúp ASEAN đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.

Chính trị

Ngoại giao

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm