f
Tự động phát sau

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID 19 tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

05-04-2022, 22:15

Những ngày qua, hàng vạn du khách thập phương đã về dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng. Đến thời điểm này, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 đã phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng dịch Covid 19, quyết tâm tổ chức Lễ Giỗ tổ thành kính, trang nghiêm và an toàn.