Bảo tàng khảo cổ đẹp nhất Ai Cập mở cửa trở lại

06-12-2023, 08:32

Sau một thời gian sửa chữa và tu bổ, Bảo tàng cổ vật Imhotep đã vừa mở cửa trở lại tại phía nam thủ đô Cairo. Imhotep hiện lưu giữ hàng trăm đồ tạo tác và là một trong những bảo tàng khảo cổ đẹp nhất của Ai Cập.

Xem thêm