Bảo tồn nghề in khắc gỗ mộc bản tại Hải Dương

02-03-2024, 08:18

Nghề in khắc mộc bản ở thôn Thanh Liễu, phường Tân Hưng thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương có lịch sử từ 500 năm trước. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật in ấn, làng nghề ngày càng mai một dần, đến nay, chỉ còn lại 4 hộ gia đình ở thôn Thanh Liễu còn giữ được nghề. Nghề in mộc bản tại đây đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn nếu không được bảo tồn và lưu giữ lại.

S Việt Nam

Hải Dương

Địa phương

Xã hội

Xem thêm