Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

11-02-2024, 20:37

Là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc Thừa Thiên – Huế lưu giữ hệ thống di sản Hán Nôm phong phú, đồ sộ bậc nhất cả nước. Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý giá này một cách có hiệu quả, góp phần thiết thực để xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trung tâm văn hóa đặc sắc, một đô thị di sản đặc thù của Việt Nam.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm