Bảo vệ Tổ quốc trên vùng đất cách mạng vùng biên Tây Ninh

30-04-2024, 22:20

Trải qua chặng đường 49 năm sau Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền, quân và dân Tây Ninh đã từng ngày vượt qua những khó khăn, làm “thay da đổi thịt” mảnh đất gian lao, anh dũng. Trong đó, không thể không nhắc đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, đầy tự hào của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đôi Biên phòng Tây Ninh ngày nay trên vùng đất cách mạng vùng biên – nơi có Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

S Việt Nam

Tây Ninh

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm