Biến đổi khí hậu khiến số ngày nắng nóng tăng thêm

29-05-2024, 06:36

Nếu không có biến đổi khí hậu, thế giới có lẽ đã không có thêm trung bình 26 ngày nắng nóng cực độ trong 12 tháng qua. Đây là nội dung trong báo cáo của Trung tâm khí hậu Trăng lưỡi liềm Đỏ của Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế cùng một số tổ chức nghiên cứu khoa học công bố trong ngày 28/5.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm