Biến thể mới JN.1 có khả năng né tránh miễn dịch

02-02-2024, 20:19

Biến thể JN.1 của SARS-CoV-2 đang gia tăng nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine cũng như né tránh miễn dịch. Biến thể này có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine cũng như né tránh miễn dịch.

Xem thêm