Biểu tình gây gián đoạn nhiều hoạt động tại thủ đô của Pháp

30-01-2024, 06:47

Làn sóng biểu tình của nông dân Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm qua, nông dân tại quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn nhất EU bắt đầu di chuyển tới Paris, đe dọa chặn các cao tốc lớn và phong tỏa thủ đô nhằm kêu gọi chính phủ cải thiện các điều kiện lao động.

Xem thêm