Bình dân hóa công nghệ AI

17-05-2024, 07:40

Trước làn sóng AI trên toàn cầu, hàng loạt các giải pháp, ứng dụng, nền tảng, trợ lý ảo AI “Make in Viet Nam” trong thời gian qua đã ra đời, góp phần giải các bài toán chuyển đổi số cho Việt Nam, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, phổ cập công nghệ này tới mọi người dân, doanh nghiệp. 

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm