Bình đẳng thu nhập theo giới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

07-03-2023, 08:13

Thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ trong lực lượng lao động có thể giúp tổng sản phẩm của thế giới tăng thêm khoảng 7%, tương đương 7.000 tỷ USD. Tuy nhiên, với tốc độ hiện nay, thế giới có thể mất tới 132 năm mới có thể xóa bỏ hoàn toàn mức chênh lệch về lương theo giới tính. Đây là nhận định vừa được công ty phân tích Moody's đưa ra trong báo cáo mới đây.

Xem thêm