Bình Dương chính thức thông xe công trình Cầu Đò

22-04-2024, 17:21

Ngày 22/4, Bình Dương chính thức thông xe tại công trình xây dựng cầu Đò 2 tại thị xã Bến Cát. Cầu Đò mới bắc qua sông Thị Tính. Công trình được UBND thị xã Bến Cát khởi công xây dựng từ đầu năm 2021.

S Việt Nam

Bình Dương

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm