Bình Dương vận động giảm tiền thuê trọ cho người khó khăn

17-01-2024, 06:31

Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là địa phương tiên phong thực hiện mô hình hỗ trợ, giảm tiền thuê nhà cho người gặp khó khăn. Trong năm 2023, toàn phường đã có 675 khu nhà trọ đăng ký và thực hiện miễn, giảm tiền thuê trọ đồng thời tặng quà Tết cho hơn 8.750 phòng trọ với số tiền bình quân 500.000đ/phòng. Tổng số tiền miễn, giảm trên địa bàn phường đến gần 4.4 tỷ đồng.

S Việt Nam

Bình Dương

Xã hội

Xem thêm