Bình Phước chủ động phòng, chống cháy rừng

29-02-2024, 15:30

Hơn 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến những khu rừng đứng trước nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Bởi vậy, những ngày này các chủ rừng cùng lực lượng chức năng đang huy động 100% nhân, vật lực ngày đêm canh lửa không để cháy xảy ra.

S Việt Nam

Bình Phước

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm