Bình Thuận phát triển du lịch thể thao biển

03-05-2024, 17:52

Ngày 3/5, tại bãi tắm Sandy 2 (Hòn Đen), xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức hội thi chèo Sup (Stand-up Paddleboarding) – một bộ môn thể thao dưới nước.

S Việt Nam

Bình Thuận

Thể thao

Xem thêm