Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nỗ lực chống khai thác IUU

12-05-2024, 07:45

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, tỉnh hiện có gần 10 nghìn tàu cá từ 6m trở lên; trong đó có gần 4.000 tàu 15m trở lên đánh bắt xa bờ. Để góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC, các đơn vị Biên phòng trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác thủy sản.

TTXVN Toàn Cầu

Kiên Giang

Kinh tế

Xem thêm