Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại Bắc Kạn

15-05-2024, 21:11

Ngày 15/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

S Việt Nam

Bắc Kạn

Chính trị

Xem thêm