“Bóc tem” cây cầu “thủy cung trên cạn” tại Hà Nội

02-05-2024, 19:37

Không gian cây cầu đi bộ Trần Nhật Duật được thắp sáng bằng một công trình nghệ thuật cộng đồng với chủ đề “Nước” gồm những con sóng và các loài thủy sinh. Nơi đây hứa hẹn trở thành một địa điểm check-in mới của giới trẻ và du khách.

Hà Nội

Điểm hẹn Hà Nội

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm