Các đoàn ngoại giao ghi sổ tang nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan

27-06-2023, 14:31

Sáng 27/6 nhiều đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến ghi sổ tang nguyên  Phó thủ tướng Vũ Khoan tại Nhà khách Chính phủ.

Xem thêm