Cải tạo, sửa chữa di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

24-10-2023, 18:27

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngành Du lịch tỉnh Điện Biên đang triển khai cải tạo, sửa chữa các công trình, các điểm Di tích thành phần thuộc Quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước 31/12/2023.

S Việt Nam

Điện Biên

Địa phương

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm