Cần cơ chế, chính sách đặc thù cho công trình giao thông đường bộ

27-10-2023, 18:34

Để tháo gỡ nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, vì vậy rất cần cơ chế, chính sách đặc thù nhằm vừa huy động được các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Có thể nói , việc Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ  tại kỳ họp này rất cần thiết và là chủ trương đúng đắn để tiếp tục hoàn thiện các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm