Cần giải pháp hỗ trợ ngành nuôi ong mật

01-04-2022, 08:42

Việc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra và ban hành kết luận sơ bộ mặt hàng mật ong của Việt Nam bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ, với biên độ hơn 410%, đã khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu và người nuôi ong ở Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc đàm phán, kiến nghị DOC xem xét lại mức thuế áp chống bán phá giá hợp lý, các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong cũng như chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai xúc tiến tìm kiếm thị trường mới nhằm phát triển bền vững ngành nuôi ong mật.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Đời sống

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm