Cần sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT mới

09-12-2022, 18:59

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT đã qua gần 1 học kỳ. Chương trình mới đồng nghĩa với phương thức thi tốt nghiệp cũng như xét tuyển đại học cũng mới. Vì thế, để tránh sự cấp tập cả thầy và trò thì sớm công bố phương án thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học theo chương trình này là mong muốn của các trường hiện nay.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm