Cần tạo đồng thuận để tu bổ di tích cố đô Huế

28-03-2024, 08:37

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng công việc. Đây là một phần dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, vướng mắc hiện nay là còn một số hộ dân trong khu vực Eo Bầu và Hộ Thành Hào chưa đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Xã hội

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm