Cần Thơ gấp rút sửa chữa đền thờ Vua Hùng

04-04-2023, 13:14

Chỉ sau một năm khánh thành, đưa vào sử dụng, công trình đền thờ Vua Hùng, tại thành phố Cần Thơ đã bị hư hỏng, lún, nứt nhiều hạng mục. Để kịp phục vụ lễ giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ kiến nghị dùng nguồn tiền công đức sửa chữa đền thờ theo hình thức chỉ định thầu.

S Việt Nam

Cần Thơ

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm