Cần Thơ khắc phục ô nhiễm rác thải trong khu dân cư

29-02-2024, 21:56

Thời gian qua, Truyền hình Thông tấn đã có phản ánh về tình trạng rác thải sinh hoạt được tập kết ngay trong khu dân cư ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân. Hiện nay, đơn vị thu gom rác đã đầu tư hệ thống xử lý, cải thiện tình trạng ô nhiễm. Nhờ đó, các hộ dân ở khu vực này đã có thể sinh sống trong bầu không khí bớt ô nhiễm hơn.

S Việt Nam

Cần Thơ

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm