Canada dỡ bỏ lệnh sơ tán cháy rừng ở Fort McMurray

19-05-2024, 17:28

Ngày 18/5, chính quyền thành phố Fort McMurray ở tỉnh Alberta của Canada đã dỡ bỏ lệnh sơ tán do cháy rừng được ban bố vài ngày trước đó, cho phép người dân trở về nhà.

Xem thêm