Cảnh cáo Chủ tịch huyện Trảng Bom, Đồng Nai

22-05-2024, 17:28

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom vì đã có vi phạm, khuyết điểm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

S Việt Nam

Đồng Nai

Chính trị

Địa phương

Xem thêm