Cao Bằng hỗ trợ Lạng Sơn làm cao tốc kết nối

17-04-2024, 21:38

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa thông qua Nghị quyết, thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng, để thực hiện đầu tư đối với đoạn tuyến qua tỉnh Lạng Sơn, thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư.

S Việt Nam

Cao Bằng

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm