Cấp bách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

17-12-2023, 21:45

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Xem thêm