ChatGPT cho phép dùng không cần đăng ký

02-04-2024, 12:46

Bắt đầu từ ngày 1/4, người dùng có thể sử dụng ChatGPT mà không cần đăng ký tài khoản, thay vì phải đăng nhập như trước đây. Tính năng mới này tạo ra sự tiện dụng hơn cho người dùng, nhưng bất lợi là không thể xem lại lịch sử trò chuyện.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm