CHDC Congo thành lập chính phủ sau nhiều tháng bế tắc

29-05-2024, 20:22

Chính phủ mới CHDC Congo do Thủ tướng Judith Tuluka Suminwa lãnh đạo và gồm 55 thành viên, trong đó có 6 phó thủ tướng và 10 bộ trưởng, giảm so với 57 thành viên trong nội các sắp mãn nhiệm.

Xem thêm