Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương tại Đồng Tháp

05-08-2023, 21:15

Ngày 5/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương năm 2023.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Xã hội

Xem thêm