Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

13-06-2024, 20:21

Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật. Phiên họp thảo luận về 3 dự án Luật và 3 đề nghị xây dựng Luật. Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu, cần tiếp tục nâng cao chất lượng trình dự án luật, sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi, đi vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện đang vướng về pháp lý, thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm