Chủ động đấu tranh tội phạm ma túy đường không

09-05-2024, 11:40

Thời gian gần đây, việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không đang có chiều hướng tăng đột biến cả về số lượng vụ việc, khối lượng tang vật vi phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Tội phạm ma túy triệt để lợi dụng thành tựu của khoa học công nghệ để thực hiện các hành vi phạm tội. Trước những khó khăn, thách thức này, các lực lượng chức năng đã chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh.

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm